VISION OCH AFFÄRSIDÉ

CONTIGAS VISION

Contiga ska vara kundens förstahandsval av entreprenör inom stombyggnad.

CONTIGAS AFFÄRSIDÉ

  • Contigas målgrupp är bygg- och fastighetsbolag i ABC län
  • Contiga utvecklar, konstruerar, tillverkar, och monterar prefabricerade stål och betongelement
  • Contigas uppdrag omfattar industri- och förvaltningsbyggnader, parkeringshus, centrumanläggningar samt bostäder
  • Contiga ger kunden trygghet i entreprenaden samt en garanti för ett rakt och ärligt förhållningssätt