VISION OCH AFFÄRSIDÉ

 

CONTIGAS VISION

Contiga ska vara kundens förstahandsval av entreprenör inom stombyggnad.

 

CONTIGAS AFFÄRSIDÉ

  • Contigas målgrupp är bygg- och fastighetsbolag i ABC län

  • Contiga utvecklar, konstruerar, tillverkar, och monterar prefabricerade stål och betongelement

  • Contigas uppdrag omfattar industri- och förvaltningsbyggnader, parkeringshus, centrumanläggningar samt bostäder

  • Contiga ger kunden trygghet i entreprenaden samt en garanti för ett rakt och ärligt förhållningssätt