BROMMA CENTER ETAPP 2

– GALLERIAN MED SMAK AV FLYGHISTORIA

Contiga levererar prefabstomme till handelsplats
Under sommaren 2010 planeras invigningen av Bromma Center etapp 2. Gallerian skapar en unik handelsplats där gammal historia möter nya moderna element i västra Stockholm. I den andra etappen av ombyggnationen ska den befintliga hangaren från 1947 göras om till en handelsplats i tre våningar. Den nya etappen får namnet Hangar 3 och kommer att bestå av ca 35 000 kvm butiker och restauranger samt 330 garageplatser under mark.

Stora utrymmen med anrika detaljer
– Vi har jobbat mycket med de gigantiska utrymmen som en gammal flyghangar erbjuder, bland annat byggs en stor entresol (balkong) som tillsammans med hangarens enda pelare bibehåller volymkänslan, berättar Marcus Rancken på arkitektkontoret Wester + Elsner. – Då byggnaden är kulturminnesmärkt har vissa delar bevarats för att behålla den ursprungliga karaktären, exempelvis
gamla reglage och originalplåten på hangarportarna, fortsätter Marcus Rancken.

Hyresgästen i centrum
Mycket av det arkitektoniska arbetet har skett kring konceptet; lyfta fram hyresgästen.
– Hyresgästerna har stor påverkan på utformningen av gallerian genom att de erbjuds okonventionella profileringsmöjligheter. För att lyfta fram hyresgästen har vi luckrat upp övergången mellan butiksytorna och kundgatorna  –  vilket gör att det snabbare blir klart för kunden vad butiken erbjuder, avslutar Marcus Rancken.

 

Bjälklagsyta: 10.500 kvm
Stålstomme: 430 ton
Väggar: 1.100 kvm
Produktionstid: december 2008 – juni 2009
Arkitekt: Wester + Elsner arkitekter
Beställare: Skanska
Byggherre: KF Fastigheter AB