CLARION HOTEL SCANDINAVIA

STOCKHOLMS STÖRSTA HOTELL FÅR CONTIGA-STOMME

Stockholms största hotell har en 850 tons stålstomme från Contiga.
Stora glaspartier viktig anledning till valet av stål som stommaterial.

Contiga har fått förtroendet att bygga stommen till Clarion Hotel Scandinavia – ett affärs- och konferenshotell på 27.000 kvadratmeter, 530 rum och 900 konferensplatser.

850 tons stålstomme
Contigas del i hotellbygget är värt ca 36 miljoner kronor och omfattar en 850 tons stålstomme, betonghåldäck, betongväggar, trappor och balkongelement. Bjälklagsytan är 27.000 kvadratmeter.

Kort byggtid
Clarion Hotel Scandinavia har ritats av arkitektfirman White arkitekter och kommer att bli Stockholms största hotell. Glaspartierna blir stora och många – ett viktigt skäl till att stål valdes som stommaterial. Med hjälp av prefabricerade betonghåldäck har Contigas byggtid satts till korta 8 månader.

Beställare är Skanska Sverige AB och byggherre den norska fastighetsbolaget
Aspelin Ramm Gruppen as. För konstruktion ansvarar Arne Hill AB.

Bjälklagsyta: 7.700 kvm
Stålstomme: 130 ton
Betongväggar: 4.800 kvm
Produktionstid: januari 2003 – maj 2003
Ordervärde: 15 miljoner kronor
Arkitekt: AIX Arkitekter AB
Totalentreprenör: NCC Construction