KUNGSBROHUSET

MILJÖSMART HUS BYGGS I VÄSTRA CITY

Contiga levererar prefabstomme till miljösmart hus
Kungsbrohuset är det nya miljösmarta huset i stadsdelen Västra City, Stockholm. I december förra året påbörjades rivningen av fastigheten Klarabergsviadukten 78. Istället uppför Jernhusen – ett 13 våningar högt miljöcertifierat hus för kontor, butiker, restauranger och hotell.

Kungsbrohuset först ut med tre certifieringar

– Det som är spännande med det här projektet är miljösmartheten kring huset, säger Kerstin Heijde på arkitektfirman Strategisk Arkitektur. ¬– Under arbetets gång har vi tagit hänsyn till kraven för tre olika miljöcertifieringssystem och klassning av fastigheter: Green Building, P-märkning samt ett nytt svenskt
miljöklassningssystem. Den nya svenska märkningen tar inte bara hänsyn till energikraven utan fokuserar även på de anställdas arbetsmiljö. Ytterliggare ett steg i miljötänket är Kungsbrohusets uppvärmning där 5-10 procent kommer att komma ifrån överskottsvärmen från Centralstationen.

Invigning 2010
– Fasaden består till stora delar av en dubbelskalfasad med ett yttre glasskikt utanför en inre fasad med våningshöga fönster och täta väggpartier. Huset är projekterat för att möjliggöra god flexibilitet med en delning på maximalt fyra hyresgäster på ett normalt våningsplan. Beräknad inflyttning är satt till första halvåret 2010. Utifrån kommer den nästan 40 000 kvm stora bygganden att se ut som ett glashus, avslutar Kerstin Heijde.

Bjälklagsyta: 35.000 kvm
Stålstomme: 1.400ton
Väggar: 2.000 kvm
Produktionstid: juni 2008 – januari 2009
Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Beställare: Jernhusen
Byggherre: Jernhusen