KV. SKEPPSHANDELN HAMMARBY SJÖSTAD

Contiga har fått förtroendet att medverka till utvecklingen av området med projektet som innehåller hotell, kontor och handelsplats.

 

Bjälklagsyta: 22.000 kvm
Stålstomme: 700 ton
Betongväggar/fasader: 10.000 kvm
Beställare: IN3PRENÖR AB