MODEMET 1, HUS 9 KISTA

Contiga utför ett 9 våningar högt kontorshus till Zengun AB.

Bjälklagsyta: 22.000 kvm
Stålstomme: 600 ton
Betongväggar/fasader: 7.400 kvm