POSTEN HUVUDKONTOR

FYRA STÅLFACKVERK SOM VARDERA ÄR 8 METER HÖGA, 43 METER LÅNGA OCH VÄGER 50 TON

Kort byggtid när Contiga byggde stommen till Postens nya huvudkontor.
Här ryms 1.600 anställda under ett och samma tak.

Contiga har uppfört prefabstommen till Postens nya huvudkontor i Solna vid Tomtebodaterminalen. Den nio våningar höga bygganden är 200 meter lång, 40 meter bred och rymmer 1.600 postanställda.

Kort byggtid
Stommen består av stål och prefabricerade betonghåldäck som Contiga tillverkat i Norrtälje. Valet av Contigas prefablösning gjorde att stommen byggdes och uppfördes på endast sex månader.

Montagefärdiga stålstommar
Den prefabstomme som Contiga levererat och monterat består av totalt 2.400 ton stål och 55.000 kvm betongbjälklag från Contigas stålverkstad och betonghåldäcksfabrik. Ett uppmärksammat arbetsmomentet var monteringen av de fyra största stålfackverken i augusti-september 2002. Vart och ett av fackverken väger 50 ton och mäter 8×43 meter.
Samtliga stålfackverk tillverkades vid Contigas stålverkstad i Norrtälje och slutmonterades i Tomteboda.

Arkitekt internationell pristagare
Postens nya huvudkontor karaktäriseras av modernitet, öppenhet och effektivitet – i linje med Postens nya arbetssätt. Huskroppen är modernt sammanhållen med två breda skepp och en mellanliggande ljusgård. Arkitekt är vinnaren av 2001 års internationella arkitekttävling: BSK arkitekter.

Bjälklagsyta: 55.000 kvm
Stålstomme: 2.400 ton
Produktionstid: april 2002 – december 2002 (inflyttning augusti 2003)
Ordervärde: 90 miljoner kronor
Arkitekt: BSK arkitekter
Totalentreprenör: Arcona
Byggherre: AP Fastigheter