SJUKHUSET NYA KAROLINSKA SOLNA (NKS)

Vårt största projekt sedan starten 1973. Sjukhuset tar emot sina första patienter 2016 och blir ett av de första universitetssjukhusen i världen som miljöcertifieras.

Bjälklagsyta: 65.000 kvm
Stålstomme: 3.100 ton
Väggar: 37.000 kvm
Beställare: Skanska Healthcare AB

Contigas del fas 4 omfattar 40% av huvudbyggnaden, vilket motsvarar ovanstående mängd.