TORSPLAN

Det första projektet på Norra Stations området.

 

Bjälklagsyta: 36.000 kvm
Stålstomme: 1.000 ton
Väggar: 13.000 kvm
Beställare: NCC