SICKLA KUNSKAPSGALLERIA

– ETT UTBILDNINGSHUS

Contiga levererar stålstomme och betongbjälklag på uppdrag av LjungbergGruppen.
Hösten 2008 fastställs planer för en kunskapsgalleria i Sickla, Nacka. Byggnaden ska användas till forskningsrelaterad verksamhet av företag och högskola. Dessutom finns planer på att i huset driva tre gymnasieskolor – i såväl kommunal som privat regi. Contiga har fått uppgiften att leverera 14.500 kvm prefabricerat betongbjälklag och 600 ton stålstomme till den nya kunskapsgallerian. Contigas arbete beräknas vara klart i mars, 2008.

Industriell karaktär
Fastigheten kommer att ligga i ett gammalt industriområde och karaktäriseras bland annat av en putsad fasad och mycket glas. Huset har ritats av Nyréns Arkitektkontor i Stockholm på uppdrag av Atrium Ljungberggruppen.

Sickla; ett handels- och kulturcentrum
I många år har Contiga deltagigt i arbetet med omvandlingen av Atlas Copcos gamla industriområde till lokaler för handel, kultur och nöje. Sickla tillhör idag ett av Stockholmsregionens största handels- och kulturcentrum, vars framgång ofta förklaras med den unika blandningen av verksamheter.
Contiga har bland annat levererat prefabstommar till flera nya hus i området.

Bjälklagsyta: 14 500 kvm
Stålstomme: 600 ton
Produktionstid: november 2007 – mars 2008
Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Totalentreprenör: LjungbergGruppen
Byggherre: Atrium Ljungberg AB