HÅLLBARHET / HÄLSA OCH SÄKERHET

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten. Att alla medarbetare och underentreprenörer ska komma hem från arbetet varje dag med hälsan i behåll är en självklarhet. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en naturlig del av det dagliga arbetet.

Alla arbetsmiljöhändelser (observationer, tillbud och olyckor) registreras i MIA och det utgör underlag för vårt arbete med att ständigt förbättra säkerheten och arbetsmiljön.

Contiga har en nollvision för skador och olyckor och målet är LTIFR 0 år 2020 och LTIFR 2,5 2019. Varje år håller vi en säkerhetsvecka där alla medarbetare är delaktiga i olika aktiviteter i syfte att sätta extra fokus på arbetsmiljön och att öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet.

 

HÅLLBARHET FÖR OSS.

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Här kan du läsa mer om våra olika fokusområden samt få information om nyheter inom hållbarhetsområdet.

BETONG ÄR HÅLLBART

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.
Läs mer…»

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten.
Läs mer…»

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Läs mer…»

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är en viktigt för att minska miljöpåverkan.
Läs mer…»

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga.
Läs mer…»

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.
Läs mer…»