HÅLLBARHET / KLIMATPÅVERKAN

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Betongelementen armeras med spännvajer eller armeringsjärn. Framställningen av råvarorna till Contigas produktion (stål, armering och cement) ger upphov till de största koldioxidutsläppen.

Vi arbetar därför ständigt med att utveckla betongrecepten för att minska andelen cement i betongen. I dag används Cementas produkt Bascement till alla betongrecept (bascement är den cementsort med lägst klimatpåverkan av Cementas cementprodukter 668kg CO2/ton).

Under 2019-2020 driver Contiga tillsammans med Abetong ett utvecklingsprojekt ”Klimatförbättrade betongelement” med syfte att minska klimatpåverkan från våra produkter. Inom projektet kommer receptoptimeringar och utveckling med alternativa bindemedel vara fokusområden. Tester kommer utföras under 2019 med mål att de ska kunna bli permanenta under 2020.

Koldioxid från produktion kommer främst från energianvändning, vi använder fjärrvärme, el och olja. Mätningar av energiförbrukningen görs kontinuerligt och arbete med att minska elförbrukningen vid standby pågår på betongelementfabriken och stålverkstaden. Belysning har bytts ut till energisnålare LED lampor för att minska förbrukningen.

Transporter av element till byggarbetsplats sker med lastbil, för att minimera koldioxidutsläppen har vi ett nära samarbete med en transportleverantör som samordnar logistiken på ett optimalt sätt. Lastfyllnadsgraden mäts kontinuerligt för att hela tiden jobba mot att minska antalet transporter.

Under 2019 kommer de första tredjeparts EPD:erna för våra produkter att vara klara. EDP systemet ger en objektiv beskrivning av produktens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och ger ett verktyg för att klimatoptimera produkterna framöver.

 

HÅLLBARHET FÖR OSS.

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Här kan du läsa mer om våra olika fokusområden samt få information om nyheter inom hållbarhetsområdet.

BETONG ÄR HÅLLBART

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.
Läs mer…»

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten.
Läs mer…»

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Läs mer…»

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är en viktigt för att minska miljöpåverkan.
Läs mer…»

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga.
Läs mer…»

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.
Läs mer…»