HÅLLBARHET / MEDARBETARUTVECKLING

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.

Vi arbetar mer vårt Produktionslyftsarbete, ett förbättringsarbete i linje med Lean produktion som vi initierade 2014. I detta ryms våra standardiserade arbetssätt kring daglig styrning, förbättringsarbete, nyckeltalsuppföljning samt arbetsmoment. Detta arbete bidrar till ökat inflytande över den egna arbetssituationen som skapar trivsel, engagemang, ökad produktivitet och bättre kvalitet.

Arbetet med hälsa och säkerhet bidrar även till att skapa en attraktiv arbetsplats och ett gott rykte som är viktigt vid rekrytering.

Medarbetare erbjuds kontinuerligt utvecklingsmöjligheter i form av utbildningar och vi arbetar för att i första hand internrekrytera när nya tjänster ska tillsättas. Ledning och facken träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor som gynnar både medarbetare och företaget.

 

HÅLLBARHET FÖR OSS.

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Här kan du läsa mer om våra olika fokusområden samt få information om nyheter inom hållbarhetsområdet.

BETONG ÄR HÅLLBART

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.
Läs mer…»

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten.
Läs mer…»

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Läs mer…»

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är en viktigt för att minska miljöpåverkan.
Läs mer…»

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga.
Läs mer…»

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.
Läs mer…»