HÅLLBARHET / RÅMATERIAL OCH AVFALL

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är viktigt för att minska miljöpåverkan.
Arbetet med detta startar redan vid projekteringen där Contiga tillsammans med våra samarbetspartner inom konstruktion ständigt jobbar med att optimera konstruktionerna.

Minska ståldimensioner, minimera armeringsmängderna och optimera betongkvalitén (för att minska cementåtgången) för de enskilda elementens användning gör att råvaruanvändningen minskar och bidrar samtidigt till Contigas konkurrenskraft.

Betongelementproduktionen har sedan 2014 gått över till bergkross istället för naturgrus för en hållbar råvaruanvändning.

Inom koncernen HeidelbergCement deltar Contiga i gränsöverskridande utvecklingsprojekt där ballastleverantör och betongtillverkare samverkar för att hitta den optimala ballasten för betongproduktion som därmed ska minska cementåtgången.

Avfall från produktionsplatser utgörs bland annat av betongavfall, metallskrot och trä. Större delen av det avfall som genereras i verksamheten återanvänds eller återvinns i det regionala systemet för avfallsåtervinning.

Betongspill är ofrånkomligt vid produktion av håldäck och vi har ett mål att ständigt minska spillet. Spillet har minskat med 50 % mellan åren 2016-2018. Det spill som ändå genereras krossas på plats vid betongfabriken och återanvänds till vägbyggnad mm. Vi kommer under 2019 utföra tester med återvunnen betongkross i ballasten i med mål att permanenta detta under 2020.

 

HÅLLBARHET FÖR OSS.

Vi arbetar målmedvetet för en hållbar utveckling av alla våra aktiviteter. Här kan du läsa mer om våra olika fokusområden samt få information om nyheter inom hållbarhetsområdet.

BETONG ÄR HÅLLBART

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.
Läs mer…»

HÄLSA OCH SÄKERHET

Hälsa och säkerhet är Contigas högsta prioritet genom hela verksamheten.
Läs mer…»

KLIMATPÅVERKAN

Betong består till största delen av krossat berg som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel.
Läs mer…»

RÅMATERIAL OCH AVFALL

Användningen av råmaterial och minskning av spill är en viktigt för att minska miljöpåverkan.
Läs mer…»

NÄRMILJÖ

Att vara en bra granne är viktigt för Contiga.
Läs mer…»

MEDARBETARUTVECKLING

Det är viktigt för företagets utveckling att vara en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och framtida medarbetare.
Läs mer…»