Om Contiga

Ansvarsfull stombyggnation i stål och betong

OM CONTIGA

UTNYTTJA CONTIGAS PREFABCONCEPT!

Contigas prefabkoncept ger dig kort byggtid, hög kvalitet, bästa totalekonomi samt utrymme för god och spännande arkitektur. Vi har vår tillverkning i Norrtälje och utför entreprenader till största del i Storstockholm och Mellansverige.

 

DIN KOMPLETTA STOMENTREPRENÖR

Contiga är den största svenska producenten av prefab stommar med egen tillverkning av både stålstomme och betongelement. Att ha både stålverkstad och betongelementfabrik in-house bidrar till kostnadseffektiva helhetslösningar, stor flexibilitet, snabba leveranser och smidig produktionssamordning. Vi erbjuder dig stål- och prefab betong för alla slags byggnader. Våra viktigaste produkter är stommar till kontor, hotell, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.