BETONGELEMENTFABRIK

EN VÄLTRIMMAD FABRIK FÖR HÅLDÄCK OCH VÄGGELEMENT

I Norrtälje har Contiga en modern och väl inarbetad betongelementfabrik. Anläggningen byggdes klar till två hallar 2007, en hall för håldäck och en
för väggelement.

 

STOR PRODUKTIONSKAPACITET

  • Nära din byggarbetsplats i Storstockholm och Mellansverige
  • Tillverkning av håldäck, inner- och ytterväggar, pelare, balkar
  • Perfekt beläget nära Storstockholm – i Görla industriområde i Norrtälje
  • En viktig del i Contigas helhetslösning med kompletta entreprenader
    inom betong- och stålkonstruktioner
  • Fabriken har ett BBC-certifikat samt ett EG-intyg som ger oss rätten att CE-märka våra betongelement.

EG-Intyg som PDF…»

BBC-certifikat som PDF…»