KMA POLICY

Contiga AB tillverkar och monterar prefabricerade stål- och betongelement till byggnadsindustrin.

Vi är ett medvetet och engagerat företag som tar ansvar för kvalitet, vår arbetsmiljö samt yttre miljön.

 

DETTA UPPNÅS GENOM ATT VI SKA:

– Arbeta för att uppfylla och kommunicera våra kvalitets-, miljö-och arbetsmiljömål. Målen skall formuleras så att vi:

  • minskar våra kvalitetsbrister
  • sätter säkerheten först och minskar våra allvarliga arbetsmiljörisker
  • ständigt minskar våra slöserier, optimerar råvaror, transporter och energiförbrukning
  • ökar vår konkurrenskraft och har nöjda kunder

– Arbeta med leverantörer som aktivt bidrar till Contigas kvalitet och säkerhet samt minskar miljöpåverkan

– Uppfylla kundkrav, ägarkrav, lagkrav samt efterleva föreskrifter och standarder

– Utveckla våra processer och medarbetare genom att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar vilket leder till förebyggande av kvalitetsbrister, skador, ohälsa och föroreningar inom yttre miljön.

Genom att vara certifierade enligt ISO 14001 säkerställer vi vårt miljöarbete.
Vår certifiering enligt OHSAS 18001 ger oss goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö. För att säkerställa vårt kvalitetsarbete, är vi certifierade enligt ISO 9001.

Se certifikat ISO 14001. PDF…»
Se certifikat OHSAS 18001. PDF…»
Se certifikat ISO 9001. PDF…»