DANSMÄSTAREN

Parkeringshus åt NCC i Uppsala.

Bjälklagsyta: 15.000 kvm
Betongpelare och betongbalkar                        700 st

Samt en del betongväggar och betongtrappor

 
Beställare NCC