GROW KONTOR

Forsenprojekt och Humlegården anlitar oss för ytterligare ett projekt i Sundbyberg.

Bjälklagsyta: 30.000 kvm
Stålstomme: 700 ton
Betongväggar: 23.000 kvm
Beställare: Forsenprojekt och Humlegården