HERRJÄRVA HUS K11 och K12

NCC´S NYA HUVUDKONTOR I SOLNA

Ett samverkansprojekt med NCC

Bjälklagsyta: 38.000 kvm
Stålstomme: 1.750 ton
Betongväggar inkl infärgade fasader: 14.000 kvm
Beställare: NCC