HOTELL FORREST

Contiga gör stommen till det nya Hotell Forrest vid Arlanda Flygplats. Hotellet blir 14 våningar högt och kommer ha ca 500 hotellrum.

Byggherre är Swedavia, vår beställare är Skanska.

Bjälklagsyta: 20.000 kvm
Stålstomme: 400 ton
Betongväggar: 9.500 kvm
Färdig fasad : 3 000 kvm