Kv BRÄDGÅRDEN, ÄLDREBOENDE ARWIDSRO

Vi har ytterligare ett uppdrag i Norrtäljes Nya stadsdel.
En stomme snarligt ett hotell med stål, håldäck och betongväggar.
Beställare är NOCCON.

Bjälklagsyta: 8.000 kvm
Stålstomme 150ton
Betongväggar 4 300kvm
Beställare NOCCON Byggentreprenader AB