URBAN ESCAPE / GALLERIAN I STOCKHOLM CITY

Ett projekt Contiga varit delaktig i under 4 år. Det nu pågående montaget är en större tillbyggnad längs Regeringsgatan.

Det är ett komplext innerstads projekt runt hela Galleria kvarteret, som utförs med pågående verksamhet i handelsytorna.

Byggherre är AMF med Tjuren projektpartner som projektledare och våra beställare i de olika projekten är Skanska, NCC och Zengun.

Bjälklagsyta: 50.000 kvm
Stålstomme: 3.000 ton
Betongväggar: 8.000 kvm