Engagemanget lyfte produktionen

Engagemanget bland medarbetarna har ökat markant sedan Contiga i Sverige började arbeta enligt Produktionslyftet. Det berättar Josefin Eriksson som är kvalitetschef. Det är ett nationellt program initierat av Teknikföretagen och IF Metall som syftar till att öka svensk industris konkurrenskraft.

Contiga i Norrtälje tillverkar stål- och betongkonstruktioner för alla slags byggnader. Huvudkontoret och stålverkstaden ligger i samma lokaler där föregångaren till Contiga, Norrtelje svets, startade sin verksamhet på 1970-talet.

När jag ringer upp Josefin Eriksson berättar hon att stämningen i verkstaden är helt annorlunda i dag. – Nu är det nästan alltid någon grupp som står framför en white board och diskuterar resursfördelning eller förbättringar. Det här är ett levande arbetssätt och alla medarbetare är delaktiga i processen att ständigt förbättra oss, säger hon. Bygger på Lean Produktionslyftet bygger på principer som kopplar till Lean, men tar sin utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget.

– Vi hade kvalitetsbrister och brister i engagemanget hos personalen. Jag blev inbjuden till ett informationsmöte om Produktionslyftet hos ett grannföretag och jag tänkte ”det är vad vi behöver”. De hade lyckats både med sin styrning och med att få ordning och reda.

När Contiga sökte och antogs till programmet var det första steget att informera alla medarbetare om vad som skulle hända. Sedan fick man en coach som skulle stötta dem genom förändringsresan.

En styrgrupp sattes samman med representanter från alla nivåer; yrkesarbetare, fackförening, skyddsombud och vd. – Det var väldigt viktigt att alla skulle ha lika mycket att säga till om. Vi började med en nulägesanalys, formulerade våra utmaningar och tittade på vad vi kunde förbättra.

Det första vi tog tag i var daglig styrning. Att titta på vad vi gjorde i går och vad vi kan göra bättre i dag, säger Josefin Eriksson. Man började i liten skala med tre formbord i produktionen, där sex personer arbetade.

Här infördes daglig styrning och man skapade ett aktivt forum för förbättringsarbete. Man arbetade också med ”5S”, det vill säga ordning och reda, vilket är en central del i Lean. Det handlar om att sortera, systematisera, städa, standardisera och att skapa vana.

– Vi började med en liten pilotgrupp för att alla inte skulle köra i diket samtidigt. Den stora förändringen var att se engagemanget växa fram. Vi gick från att ha medarbetare som var skeptiska till att de själva drev förändring. Många tog kontakt och sade att nu ville de vara med. Det var jättekul, då gjorde vi en plan för spridning.

Arbetet med Produktionslyftet startade i mars 2014 och nu 4,5 år senare säger Josefin Eriksson att en viktig insikt är att förändring tar tid. – Vi blev ibland för ivriga och ville trumma på, men då hejdade coacherna oss.

Spridningsfasen var svårare eftersom vi har så olika typer av verksamhet. Det gäller att anpassa konceptet och vara lyhörd för vad just den delen av verksamheten behöver. Gruppen måste bestämma själva och inte tvingas köpa någons annans koncept, säger Josefin Eriksson.

Viljan till utveckling På frågan vilka konkreta resultat som märks av det nya arbetssättet säger hon först och främst engagemanget och viljan till utveckling, vilket också märks i medarbetarundersökningarna. Dessutom har arbetsprocesserna effektiviserats och interna lager minskat.

– Vi har skapat ett resursteam som kan sättas in där de behövs, medan de tidigare var fast i den dagliga verksamheten. I dag kan vi fördela våra resurser på ett helt annat sätt.

Något annat som är roligt är att branschen är väldigt nyfiken på vad vi gör, bland annat har jag varit och informerat på Svensk Betongs branschdagar!

MER OM

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Programmet bygger på produktionsfilosofin Lean. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Industriföretag får ansöka till programmet och betalar utifrån antalet anställda.

Mer information på www.produktionslyftet.se

Josefin Eriksson

FAKTA/LEAN
Lean har sitt ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi
och lanserades under 1990-talet. Metoden går ut på att
maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri av resurser genom olika typer av effektiviseringar och
rationaliseringar. Lean har bildat grunden för många ledningssystem under de senaste decennierna.

 Möte framför tavlan med diskussioner om förbättringar.

FEM TIPS

  • Tänk på att förändring tar tid.
  • Kommunicera kontinuerligt med alla medarbetare.
  • Det krävs en eldsjäl och en engagerad ledning.
  • Involvera alla medarbetare.
  • Det är ett levande arbetssätt, inte en skrivbordsprodukt.

Vägghallen är en av produktionshallarna.
Ordning och reda ökar både trivsel och effektivitet.