REFERENSPROJEKT

BOSTÄDER

Nedan hittar du några referenser av de bostäder, där Contiga som totalentreprenör ansvarat för entreprenaden. I menyn Referensprojekt ovan hittar du fler referenser. Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information eller vill se fler referensprojekt.

För personliga referenser – ring 010-471 40 00

AMMARFJÄLLET, BROMMA

Ett samverkansprojekt inom HeidelbergCement där Abetong har entreprenaden till HSB.

Se mer…»

Kv ROSEN, UPPSALA

Projektet består av tre individuellt utformade huskroppar med totalt 48 lägenheter och lokal i gatuplanet.

Se mer…»

SOLTORNET, NORRTÄLJE HAMN

Vi är stolta att på hemmaplan få utföra stommen till detta 17 våningars bostadshus i den nya stadsdelen i Norrtälje Hamn.

Se mer…»

TUSSMÖTESVÄGEN

Nya punkthus byggs i gamla Östberga
Contiga levererar prefabstomme till 8-vånings punkthus på Tussmötevägen.

Se mer…»

STÖTHYVELN

Unikt projekt i Stöthyveln, Gubbängen. Contiga levererar prefabstomme till ”självbyggerihus”.

Se mer…»

UGGLAN

Sex punkthus i Sundbyberg
– 130 lägenheter byggs i naturnära område.

Se mer…»

KV GÅNGAREN

Stororder från Skanska
Contiga levererar 41000 kvm betongbjälklag till nya hus på Kungsholmen.

Se mer…»