AMMARFJÄLLET, BROMMA

Ett samverkansprojekt inom HeidelbergCement där Abetong har entreprenaden till HSB.
Abetong levererar plattbärlag, balkonger och betongväggar, Contiga monterar och Betongindustri leverar lösbetongen.

Bjälklagsyta: 3.100 kvm
Balkonger: 300 kvm
Betongväggar: 4.000 kvm
Beställare: HBS