KV GÅNGAREN (LINDHAGENSTERRASSEN), LINDHAGSGATAN STOCKHOLM

STORORDER FRÅN SKANSKA

Contiga levererar 41000 kvm betongbjälklag till nya hus på Kungsholmen
Nu tar utbyggnaden av västra Kungsholmen fart på allvar. Skanska har anlitat Contiga som leverantör av prefabstommen till tre punkthus vid Lindhagenterassen. Vart och ett av husen får 13 våningar. Så gott allt ska bli bostadsrättslägenheter.

Inspiration från Amerika
– Det blir ca 75 lägenheter per hus och 6 lägenheter per plan, berättar Håkan Brunnberg, arkitekt på Brunnberg & Forshed. – Efterfrågan på små lägenheter är stor i Stockholm idag, och därför satsas det på relativt många ettor och tvåor i de här husen. Utifrån kännetecknas arkitekturen av New York-inspirerade terrassvåningar med stilrena linjer. Flera av lägenheterna får helglasade balkonger.

Lägenheter i 13 våningar – garage i 4
Contigas produktion startar i maj 2007. Förutom prefabstommarna till bostadshusen innefattar ordern även prefabstomme till garage i upp till 4 våningar till området. De tre 13-våningshusen får ytterväggar av prefabricerad betong med putsade fasader. Bärande innerväggar byggs av betong och övriga väggar av gips på stålstomme.  Den nu aktuella ordern från Skanska innebär att Contiga levererar 41000 kvm betongbjälklag och 500 ton stålstomme till Lindhagenterassen fram till hösten 2009.

Inflyttning redan 2008
Där husen byggs låg tidigare baracker som för många år sedan användes av St Görans sjukhus.
– I nära anslutning till de tre 13-våningshusen finns både stora parkområden och stora kontorshus som Skanska nyligen byggt, fortsätter Håkan Brunnberg. I det 13 våningshus som blir klart först beräknas inflyttning ske under andra halvåret 2008. Nybyggnationen på Lindhagensterrassen innebär att den sista utbyggnaden av innerstaden har påbörjats. Totalt ska ca 3500 nya bostäder byggas på västra Kungsholmen de kommande åren.

Bjälklagsyta: 41 000 kvm
Stålstomme: 500 ton
Produktionstid: maj 2007 – september 2009
Arkitekt: Brunnberg & Forshed
Totalentreprenör: Skanska
Byggherre: Skanska