Kv ROSEN, UPPSALA

Projektet består av tre individuellt utformade huskroppar med totalt 48 lägenheter och lokal i gatuplanet. Det är ett parkeringsgarage under husen som sammanlänkar hus kropparna.
De tre volymerna är varsamt integrerade i närområdet som utgörs av lamellhus i syd och villastad i nordost.

Bjälklagsyta: 6.500 kvm
Balkonger inkl terrassplattor: 550 kvm
Stålstomme: 200 ton
Betongväggar: 2.900 kvm
Beställare: Erlandsson Bygg I Öst AB