STÖTHYVEL

UNIKT PROJEKT I STÖTHYVELN, GUBBÄNGEN

Contiga levererar prefabstomme till ”självbyggerihus”.
Bersån och Lusthuset är namnen på två nya hus som Veidekke Bygg uppför i kvarteret Stöthyveln, Gubbängen. De två husen rymmer tillsammans 36 bostadsrättslägenheter. Beräknad inflyttning är satt till hösten 2008. Leveransen består av totalt 3.250 kvm prefabricerat betongbjälklag, 33 ton stålstomme och 1.100 kvm väggar.

Unikt med självbyggeri
– Lusthuset är någonting alldeles unikt. Så vitt jag vet är det första gången i Sverige som man från grunden bygger ett så kallat självbyggerihus med lägenheter. Köparen skapar sin egen planlösning och sitt eget hem. Innerväggar, el och badrum är av tekniska skäl redan färdigbyggt när köparen får tillträde, men resten så som kök, dörrar och alla ytskikt får köparen själv bestämma hur det ska ut, säger Maja Abrahamson på White arkitekter i Stockholm.

I harmoni med omgivningen
Det andra huset, Bersån, är däremot inflyttningsklart när Veidekke Bygg är färdig med sitt jobb.
– Husens yttre fasader går i mellangrått och ljustgrått. Vår strävan har varit att fasaderna skulle vara så harmoniska som möjligt och smälta in i dess omkringliggande miljö med lamellhus och lummiga trädgårdar, avslutar Maja Abrahamson.

Kärnpunktprojektet
Stöthyveln är en del av Kärnpunktprojektet där även bostadsrättslägenheterna Tussmötevägen och Ugglan 22 ingår. White arkitekter har ritat. Contiga har fått ansvaret att leverera prefabstommarna till alla tre projekten.

Bjälklagsyta: 3 250 kvm
Stålstomme: 33 ton
Väggar: 1 100 kvm
Produktionstid: mars 2008 – april 2007
Arkitekt: White arkitekter AB
Totalentreprenör: Veidekke Bygg Stockholm AB
Byggherre: Veidekke Bostad AB