TUSSMÖTESVÄGEN

NYA PUNKTHUS BYGGS I GAMLA ÖSTBERGA

Contiga levererar prefabstomme till 8-vånings punkthus på Tussmötevägen.
89 bostadsrättslägenheter byggs nu i gamla Östberga, Stockholm. Veidekke Bygg står bakom beställningen på tre hus om vardera åtta våningar. Contiga har fått i uppgift att levererar 8.200 kvm prefabricerat betongbjälklag, 64 ton stålstomme och 2.700 kvm väggar.

Putsade fasader
– Tomten ligger naturskönt nära ett grönområde, men buller från trafiken är ett problem. För att ge god akustisk miljö till lägenheterna har en del av balkongerna glasats in, så att vädring kan ske in mot balkongerna, säger Lisa Melin på White arkitekter i Stockholm. Stora fönster i lägenheterna ger stort ljusinsläpp. Fastighetens fasader är putsade i mörkgråa långsidor och ljusgråa kortsidor. Taken byggs lågt lutande. Inflyttning beräknas ske vintern 2008.

Kärnpunktprojektet
Tussmötevägen är en del av det så kallade Kärnpunktprojektet där även bostadsrättslägenheterna Stöthyveln och Ugglan 22 ingår. White arkitekter har ritat. Contiga har fått ansvaret att leverera prefabstommarna till alla tre projekten.

Bjälklagsyta: 8 200 kvm
Stålstomme: 64 ton
Väggar: 2 700 kvm
Produktionstid: januari 2008 – juni 2008
Arkitekt: White arkitekter AB
Totalentreprenör: Veidekke Bygg Stockholm AB
Byggherre: Veidekke Bostad AB