DANDERYDS SJUKHUS, NY AKUTBYGGNAD

Contiga vann denna stomme på Offentliga Upphandling.

Bjälklagsyta: 23.000 m²
Stålstomme: 1.300 ton
Betongväggar: 10.000 m²
Fasader: 5.000 m²