JÄRNVÄGENS HUS

CONTIGA BYGGER BANVERKETS NYA LOKALER

Intill Sundbybergs järnvägsstation bygger Jernhusen till ett befintligt
kontorshus med ca 11.000 kvm. Här skapas Järnvägens hus med
Banverket som största hyresgäst. Contiga levererar prefabstommen.

Banverket flyttar sitt regionkontor för Östra banregionen till de nya lokalerna. Hyreskontraktet gäller drygt 7.000 kvm under sex års tid. Resterande ytor i Järnvägens Hus erbjuds till företag inom järnvägs- och trafiksektorn.

Stål och betongprefab från Contiga
Järnvägens Hus kommer att bestå av sex kontorsvåningar med bl a  reception, konferensutrymmen, arkiv samt garage i två plan. Tillbyggnaden i fem våningar byggs med prefabstomme och betongbjälklag från Contiga. Fasaden ges släta brunröda socklar gjutna mot form. Ytterväggarna i övrigt får en exklusiv fasad – slipade betongelement med synlig ballast som färgats i tre olika kulörer: gulvitt, brunsvart och brunrött. Contiga slutför sitt arbete i slutet av sommaren 2006. Inflyttning är planerad till januari 2007.

Bjälklagsyta: 15.000 kvm
Stålstomme: 350 ton
Produktionstid: mars 2005 – augusti 2006
Ordervärde: 46 miljoner kr
Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Totalentreprenör: NCC
Byggherre: Jernhusen