VÄSTERPORT

STORT KONTORSBYGGE 8 METER FRÅN ESSINGELEDEN

Speciella ljud-, brand- och stabilitetskrav på grund av närheten till E4.
Contigas prefabstomme i betong – ett viktigt bidrag till lösningen.

Stororder till Contiga
Nordvästra Kungsholmen förväntas bli Stockholms största tillväxtområde inom tullarna de kommande 10 åren. Bland annat planeras nära 4000 nya bostäder. Hit levererar nu Contiga 30.000 kvm betongbjälklag och 300 ton stålstomme till ett nytt kontorskomplex kallat Västerport.
Contiga levererar även exklusiva slipade betongfasader, källarväggar, innerväggar, hisschakt och betongpelare. Huskropparna byggs alldeles intill den starkt trafikerade Essingeleden. Byggherre är NCC. Ordern är en av de största i Contigas historia.

Tung stomme mot E4
Läget endast 8 meter från Essingeleden ställer stora krav på såväl fasader som stomme – bland annat för att ge god ljudisolering och stabilitet samt ett fullgott brandskydd. SCF i Strömsund levererar betongelementen till fasaderna som monteras av Contiga. Den tunga stommen ger även energimässiga fördelar. Fasadtillverkningen påbörjades under oktober 2006. Leveransstart sker i januari 2007.

Kungsvåningar med mycket glas
Högst upp på var och en av de fyra huskropparna byggs indragna kungsvåningar. Här erbjuds hyresgästerna stora glasytor och en vidsträckt utsikt mot Ulvsundasjön. Kungsvåningarna byggs med prefabstommar i stål från Contigas stålverkstad i Norrtälje.

Utmärkt skyltläge
Arkitekturen utmärks av lösningar för ett flexibelt och rationellt kontorshus. Förhyrningstorlekar erbjuds från 800 kvm ända upp till 22.000 kvm. Att Essingeledens puls stryker förbi fastigheten gör de västra fasaderna till en mycket bra exponeringsplats. Kontorsadress och huvudingång är Warfvinges väg. Övriga gator som omger fastigheten är Strandbergsgatan och Franzéngatan.

Bjälklagsyta: 30.000 kvm
Stålstomme: 300 ton
Produktionstid: januari 2007 – september 2007
Arkitekt: Bau Arkitektkontor
Totalentreprenör: NCC
Byggherre: NCC Property Development