NÄLSTASKOLAN, VÄLLINGBY

Ännu en skola med ”färdiga fasader”, denna gång med ingjutet tegel samt grafisk betong i gavlar.

Bjälklagsyta: 4.500 kvm
Stålstomme: 100 ton
Fasader: 1.500 kvm
Betongväggar: 2.000 kvm

Byggherre är Skolfastigheter i Stockholm AB och vår beställare är Peab