NYHETER - CONTIGA AB

Safety Week

NYHETER

SAFETY WEEK 2019

Under vecka 39 har vi Safety Week på Contiga. Det innebär att vi fokuserar på att stärka vår säkerhetskultur. Det är förstås bra att man kraftsamlar en vecka, men för oss på Contiga så är säkerheten lika viktig alla dagar på året.

SAFETY WEEK

Hej, Lottie Malmqvist heter jag och jag arbetar på Contiga som HSE Manager, de vill säga jag fokuserar på arbetet med arbetsmiljö (hälsa), säkerhet och miljö. Under nästa vecka kommer vi att ha Safety Week på Contiga. Det innebär att vi fokuserar på att stärka vår säkerhetskultur. Det är förstås bra att man kraftsamlar en vecka, men för oss på Contiga är så är säkerheten lika viktig alla dagar på året.

HSE MANAGER

Jag har arbetat med hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet under ca 20 år och tycker att det fortfarande är lika roligt. Började på Contiga som HSE Manager efter sommaren förra året, så ett år har gått, galet fort. Nu har vi en hel vecka framför oss att fokusera på att stärka vår säkerhetskultur ytterligare. Vi har många olika ämnen på schemat, utbildning i HLR, säker körning, ergonomi och brandsäkerhet är bara några exempel. Jag laddar lite extra med denna fantastiska utsikt från bilen (en självladdande hybrid) på väg till Contiga varje dag, visst är det vackert! Nu kör vi Safety Week hela veckan.

SÄKER KÖRNING

Att vi har en säker arbetsmiljö på våra lagergårdar är viktigt. Som en del i vår Safety Week har vi på Contiga en utbildning som heter ”Säker körning”, den ska bl.a. alla som arbetar på våra lagergårdar genomföra varje år. Här sitter gruppen som arbetar på lagergårdarna på vår betongfabrik och utbildas och diskuterar säkerheten. Utbildningen innehåller bland annat vikten av egenkontroller, förbud att hantera telefoner under körning, att ha klädsel med hög synlighet och att man ska ha ett säkert körsätt. 

HLR

Under måndagen har vi HLR utbildning för våra projektledare, försäljning och medarbetarna i vår betongfabrik. Den består av två delar, teori och praktik. Vi har lärt oss om första hjälpen och ABC (Andning, Blödning och Chock). Här har vi kommit till det praktiska, själva övningen. Att ha kunskap och att veta hur man ska agera om en olycka inträffar är viktigt både för dej själv och din omgivning och övningen är viktig så man vet vad man gör när något väl händer. På Contiga har vi dessutom två hjärtstartare, en på Betongfabriken och en på vår Stålverkstad, de ligger inlagda i appen ”Rädda hjärtat”, lägg till den på din telefon, den kan rädda ditt och andras liv. 

VD FILIP STEN

Vi har stort fokus på en bra och säker arbetsmiljö i ledningen för Contiga och Abetong, så här säger vår VD Filip Sten på vårt intranät  – ” För att uppnå en säker arbetsplats måste vi vara fokuserade, ständigt arbeta med både beteende och tekniska förbättringar, och inte minst, alltid vara omtänksamma om både oss själva och våra kollegor”. Han avslutar artikeln med orden; – ”Vi är förvissade om att såväl skador som arbetsrelaterade sjukdomar och besvär går att förhindra och vi arbetar ständigt för att minimera riskerna för våra medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vi vill att alla kommer hem helskinnade efter arbetsdagens slut”. Alla har lika stort ansvar för vår arbetsmiljö och säkerheten där men det startar i ledningen. 

ERGONOMIUTBILDNING

Under tisdagen har vi ergonomiutbildning för våra medarbetare i vår betongfabrik. Vi har tagit hjälp från vår företagshälsa som håller i utbildningen. På agendan finns områden som belastningsergonomi och vikten av att arbeta med arbetsrotation.

FALLSKYDDSUTRUSTNING

Inom vår montageverksamhet fokuserar vi lite extra på fallskyddsutrustning under Safety Week. I första hand ska man välja arbetsmetoder som gör att man inte utsätts för fallrisk, i andra hand ska man välja kollektivt fallskydd (typ skyddsräcken). Om inget av dessa går att tillämpa ska man ha en bra och säker fallskyddsutrustning, om det och lite till ska vi lära oss av den en extern konsult under Safety Week.

BALANS

Har ni tänkt på hur viktigt det är med balans i livet, en balans mellan aktivitet och vila samt balansen mellan arbete och privatliv. Naturen är ett fantastiskt medel att få ro och ladda på nytt, vet ni att det finns läkare som har börjar skriva ut skogspromenader eller promenad nära vatten på recept. För att arbeta säkert och ha fokus på rätt saker under arbetsdagen är det viktigt att vi alla mår bra, kom ihåg det. Bilden är en påminnelse om att vi ibland behöver koppla ned. 

ARBETSMILJÖMÖTE

Under onsdagen har vi haft arbetsmiljömöte med arbetsledningen på betongfabriken under ledning av fabrikschef (på bilden), vi analyserar resultat samt diskuterar hur vi ska stärka säkerhetskulturen och hitta förbättringar under ett par timmar.

KRISGRUPPSMÖTE

Vi har under eftermiddagen under onsdagen haft möte med krisgruppen och började med att lyssna på en kollega från Norge som varit med om ett dödsfall under 2018. Att ta del av erfarenheter efter en sådan otroligt tragisk händelse rör oss alla och hjälper oss att utvecklar vår krisarbete. Efter det har vi gått igenom uppdaterade dokument och planerat hur vi ska arbeta framåt i gruppen. (På bilden Michaela HR Sverige, Elin HR Norge & Lottie).

ARBETSMILJÖMÖTE

Varje morgon har vi inom Contiga morgonmöten, där diskuterar vi arbetsmiljö, incidenter från dagen före, hur alla mår och hur produktionen ser ut för dagen. Det är först ett möte i varje arbetsteam kl. 7, sedan träffas man i varje avdelning kl. 7.30 och till sist kl. 8.00 har vi möte för hela fabriken med samma agenda. Med denna systematik får vi upp arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna varje dag på alla nivåer på Contiga.

ERGONOMIUTBILDNING

Även våra administrativa medarbetare får utbildning i ergonomi, den utbildningen är interaktiv på vårt internet. Här sitter Sara vid sin dator och genomför utbildningen som avslutas med ett test, klarar man det får man ett diplom att skriva ut och spara.

BRANDSÄKERHET

Vi arbetar även med att öka kunskapen kring brandsäkerhet och öva utrymning under vår Safety Week på vår stålverkstad. Inför veckan har vi även gjort både interna och externa brandronder för att öka vår brandsäkerhet.

SÄKERHETSLEDARSKAP

Föreningen Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. Även Svensk Betong har fokus på säkerhet i koppling till ledarskapet, alla som arbetar på medlemsföretagen är välkomna att anmäla sig på ”Arbetsmiljödagen” med tema ”Säkerhetsledarskap” som går av stapeln den 20 november, anmälan sker på Svensk Betongs hemsida (på bilden är Mike Amlert som kommer att vara en utav dagens talare).

MASKINSÄKERHET

I vår fabrik har vi idag haft utbildning i ”Bryt & Lås”, eller maskinsäkerhet som det ibland också kallas. Det innebär att vi låser maskinerna när vi servar, lagar eller underhåller dem så ingen olycka sker. Vår egen elansvarige Thomas står för kunskap och utbildning.

RISKANALYS

Safety Week veckan avslutas med en riskanalys på vår lagergård vid fabriken för att hitta en säker och bra plats för förvaring av isolering. Deltar gör arbetsledare, skyddsombud och HSE manager. Tack till alla som deltagit under Safety Week under denna fantastiska höstvecka och tack alla ni som läst och gillat oss, nu loggar jag ut med önskan om en trevlig helg till er alla.