Produkter & Tjänster

Stommar till ett av Europas största byggen

PRODUKTER & TJÄNSTER

PREFABRICERAT BYGGANDE OCH HELHETSLÖSNINGAR
– ANPASSNINGSBART OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Helhetslösningar inom prefabstommar är sedan många år Contigas specialitet. Med styrning och ledning av egen personal tillför vi ofta tekniska lösningar som ger kundfördelar både vad gäller totalekonomi och tidsåtgång.

Contiga levererar och monterar stålkonstruktioner, betongelement, hiss- och trappschakt, trappor, väggar och pelare – det allra mesta tillverkat vid vår egen betongelementfabrik och stålverkstad i Norrtälje.

FRÅGA OSS OM PROJEKTERING!

Contiga har stor erfarenhet av prefabstommar till kontor, hotell, offentliga byggnader och större flerfamiljshus. Redan under 1980-talet tog vi fram ett eget stomsystem som bygger på bärande stålstommar och betongelement.

Detta har vi sedan vidareutvecklat och systemet finns idag i en lång rad kommersiella och offentliga byggnader. Eftersom hela byggkedjan är viktig, hjälper vi dig gärna med projektering och ett konkurrenskraftigt pris. Låt oss vara med i ett tidigt skede – då kan vi på bästa sätt hjälpa dig utnyttja alla fördelarna med Contigas prefabprodukter.

SE VÅRA FILMER NEDAN:

Se filmen nedan som visar hur Contigas byggsystem kan fungera för ett typiskt bostadshus.

 

Se filmen nedan som visar hur Contigas byggsystem kan fungera för ett typiskt kontorshus.