KONSTRUKTION

CONTIGA HAR ARBETAT MED KONSTRUKTION SEDAN 1973

För att kunna medverka till optimala lösningar vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt i byggprojektet, gärna redan under arbetet med arkitektskisser och programhandlingar.

Contiga hjälper dig belysa olika tekniska lösningar. Och vi ger förslag på bästa tänkbara konstruktionsalternativ med hänsyn till teknik och produktionsekonomi – där beställarens och arkitektens krav på funktion och arkitektur tas tillvara.

Utöver vår egen erfarna personal ställer vi även noggrant utvalda konsulter till din tjänst. Det här är personer vi jobbat under många år med, bland annat har vi tillsammans med konstruktörer utarbetat gemensamma system. På så sätt kan vi snabbt komma till projektering efter erhållna projekteringsunderlag.