STÅLKONSTRUKTIONER

VÅR STÅLSTOMME FINNS I MÅNGA AV SVERIGES STÖRSTA HUS

Contigas stålverkstad i Norrtälje startades 1973. Här tillverkar vi stålkonstruktioner för våra helhetslösningar. Pelare, valsade och svetsade bjälklagsbalkar samt fackverk står för merparten av produktionen. Nästan allt stål ytbehandlas i någon anpassad rostskyddsklass.

Sedan många år har vi ett utvecklat samarbete med skickliga underleverantörer som kontinuerligt levererar stålkonstruktioner
till oss.