Vi arbetar för högtryck för kundernas bästa

Vi arbetar för högtryck för kundernas bästa

 

Covid19 är en stor utmaning för hela samhället och även för byggsektorn. Vi befinner oss i en tid av osäkerhet kring spridningen av viruset och vilka konsekvenser det kommer att få.

När virusutbrottet blev känt i en större skala vidtog vi direkt ett antal kraftfulla åtgärder. Restriktioner för arbetsresor infördes och det gäller nu även inom landet. Arbetet vid våra fabriker planeras så att människor har så liten fysisk kontakt med varandra som möjligt. Städ- och hygienrutiner har förstärkts. Konferenser och evenemang har bokats av, och mindre samlingar stöps om i digitalt format. Medarbetare som har möjlighet att sköta sitt jobb hemifrån gör det. Med dagens videokonferenslösningar kan vi fortsätta ha samtal och planeringsmöten för att inte projekt och arbete ska stanna av. Vi arbetar för fullt för att säkerställa att våra kunder får sina leveranser i tid och att alla erhåller den höga service och information som de är vana vid.

Idag går vår produktion i stort sett enligt plan, men vi är beredda på att detta kan komma att ändras snabbt baserat på utvecklingen. Vår ledningsgrupp har dagliga avstämningar om läget. På så vis kan vi snabbt agera på aktuell information och ändrade förutsättningar.

Vi lovar att vi kommer att fortsätta göra vårt yttersta för att leverera till kunder och projekt så länge vi kan göra det på ett sätt som förhindrar vidare smittspridning eller sjukdom hos våra medarbetare. Hälsa och säkerhet har som vanligt högsta prioritet i vår verksamhet.

Vi hoppas på ett lika gott samarbete som vanligt, även då påfrestningarna ökar. Tillsammans kan vi hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Tack!

Filip Sten
vd

vd Filip Sten